Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet
Socialdepartementet

Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

8000

80 kr (exkl. moms)

För att en person ska kunna få en annan könstillhörighet fastställd än den som framgår av folkbokföringen krävs, enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i viss fall, förkortad könstillhörighetslagen, bl.a. att personen har fyllt 18 år. Utredaren ska kartlägga och analysera konsekvenserna av nu gällande åldersgräns för fastställelse av könstillhörighet samt konsekvenserna av en eventuell ändring av denna åldersgräns för barnet självt, för vårnadshavaren m.m.