Åldersgräns för kosmetiska solarier. Prop. 2016/17:55
Miljö- och energidepartementet

Åldersgräns för kosmetiska solarier. Prop. 2016/17:55

7600

76 kr (exkl. moms)

En 18-årsgräns föreslås införas för solariesolning. Förslag om att det i strålskyddslagen (1988:220) ska föras in ett förbud mot att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Tillsynsmyndigheten ska också ges möjlighet att genomföra s.k. kontrollköp i syfte att kontrollera att förbudet följs.
Produktdetaljer: