Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Prop. 2016/17:216
Norstedts Juridik

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Prop. 2016/17:216

7600

76 kr (exkl. moms)

Underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per månad för barn som fyllt 15 år. Det finns också förslag på att det inkomstbelopp som den bidragsskyldiga föräldern får förbehålla sig för egna levnadskostnader ska höjas till 120 000 kr per år. Föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Produktdetaljer: