Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Ds 2017:2
  • Ekonomi
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Ds 2017:2

9500

95 kr (exkl. moms)

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Ds 2017:2

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar. Ds 2017:2

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 54
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824572-9
  • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Har haft till uppdrag att utarbeta förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp samt en höjning av det grundavdrag som bidragsskyldiga föräldrar får förbehålla sig för egna levnadskostnader inom underhållsstödet.

I Ds:n ingår även ett förslag om hur barns inkomster ska påverka underhållsstödsbeloppets storlek. Förslaget baseras på en återrapportering av ett uppdrag om förenklingsförslag inom socialförsäkringen som Försäkringskassan lämnat till regeringen.
Köp Ds:n och ta del av de kompletta förslagen!

Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!