Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Prop. 2016/17:121
Justitiedepartementet

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Prop. 2016/17:121

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag om ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en persons ålder tidigare i asylprocessen jämfört med vad som görs i dag.

Syftet med förslaget är att undvika att vuxna asylsökande placeras på boenden för barn och se till att de ensamkommande barnen får del av de resurser som har avsatts för dem. I propositionen föreslår regeringen bland annat att:
  • Migrationsverket, så snart som möjligt efter asylansökan, ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande barns ålder om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år men det samtidigt inte är uppenbart att han eller hon är vuxen.
  • Den sökande ska erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut som innebär att han eller hon bedöms vara vuxen.
  • Det tillfälliga beslutet om ålder ska kunna överklagas till domstol.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 76
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2016/17:121
  • ISBN/Best.nr: PROP1617121
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen