Aktivitetsgrad i fondförvaltning. Prop. 2018/19:62
Finansdepartementet

Aktivitetsgrad i fondförvaltning. Prop. 2018/19:62

12000

120 kr

Förslag att det ska införas krav på att information om aktivitetsgrad i fondförvaltning ska lämnas. Det innebär att det i lag ställs upp krav på att fondbolag och AIF-förvaltare, för värdepappersfonder och specialfonder vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex, ska lämna information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindexet. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.
Se längre ned för länk till utredningen som föregått propositionen, SOU 2016:45.
Produktdetaljer: