Aktiva medicintekniska produkter för implantation, föreskrift om ändring (LVFS 2001:5) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:68
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket

Aktiva medicintekniska produkter för implantation, föreskrift om ändring (LVFS 2001:5) Läkemedelsverkets föreskrifter. HSLF-FS 2016:68

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2001:5.
Tryckt upplaga: