.
Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning
  • Associationsrätt

Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning

Rolf Dotevall
170900

1.709 kr (exkl. moms)

Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning

Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok ger en fördjupad inblick i de aktiebolagsrättsliga reglerna. Tyngdpunkten ligger i den svenska aktiebolagsrätten men boken innehåller även omfattande komparativa inslag där framför allt amerikansk, engelsk, fransk och tysk bolagsrätt uppmärksammas.I boken behandlas bl.a. frågor som rör aktiebolagets bildande och upphörande, kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, organledamots plikter, koncern, föryttringsbegränsningar, finansieringen av verksamheten, skyddet för bolagets borgenärer, låneförbudet, fusion, tvångsinlösen av aktier samt ansvarsfrågor. Boken berör också frågor om lagval och jurisdiktion. Syftet är att boken ska utgöra ett hjälpmedel för praktiker men även användas i den akademiska undervisningen.