Aktiebolagsrätt för revisorer
Wolters Kluwer

Aktiebolagsrätt för revisorer

59100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

591 kr (exkl. moms)

Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i samband med förvaltningsrevisionen.
Aktuella områden behandlas med målsättningen att vara ett stöd för revisorer och jurister i den dagliga verksamheten. Framställningen innehåller omfattande hänvisningar till Revisorsinspektionens praxis, rättsfall och doktrin. Boken utgör därmed en god utgångspunkt både för den som har mindre erfarenhet av ämnet och för den som vill skaffa sig en överblick över rättspraxis och juridisk doktrin.
Aktiebolagsrätt för revisorer är disponerad för att kunna användas som uppslagsbok för hantering av enskilda frågeställningar.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 184
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913901859-9

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i samband med förvaltningsrevisionen.
Aktuella områden behandlas med målsättningen att vara ett stöd för revisorer och jurister i den dagliga verksamheten. Framställningen innehåller omfattande hänvisningar till Revisorsinspektionens praxis, rättsfall och doktrin. Boken utgör därmed en god utgångspunkt både för den som har mindre erfarenhet av ämnet och för den som vill skaffa sig en överblick över rättspraxis och juridisk doktrin.
Aktiebolagsrätt för revisorer är disponerad för att kunna användas som uppslagsbok för hantering av enskilda frågeställningar.
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Redovisning och revision
  • Publicerad: 2017-07-07
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901859-9