Aktiebolagslagen - En kommentar
Wolters Kluwer

Aktiebolagslagen - En kommentar

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Den nya aktiebolagslagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringar. Bland nyheterna kan nämnas reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer enhetlig utformning av bestämmelserna om olika slag av värdeöverföringar från bolaget. Ett nytt slag av aktiebolag, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, har också införts.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: