Aktiebolagslagen, del I-III
Norstedts Juridik

Aktiebolagslagen, del I-III

inkl suppl 14

497500

4,975 kr (exkl. moms)

Ny reviderad upplaga. Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf och nu har verket uppdaterats med ett supplement 14.
Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.