.
Aktiebolagslagen
  • Associationsrätt

Aktiebolagslagen

Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

En kommentar. Del I-III. Lösblad Stående order på pärmar med lösblad

Produkt-id: 4510830821420
ID: P000042062
Aktiebolagslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf.

Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringa, bl.a. reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer enhetlig utformning av bestämmelserna om olika slag av värdeöverföringar från bolaget.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt minst 1 gång/år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139011682.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000042062", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000117081", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar. Del I-III. Lösblad Stående order på pärmar med lösblad", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0755", "id"=>"4E2423F259EAFACAC125754300322510", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Sten", "lastname"=>"Andersson"}, {"contact_id"=>"1531", "id"=>"C0E851D0B7ED4357C1257543003213C4", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Svante", "lastname"=>"Johansson"}, {"contact_id"=>"1861", "id"=>"F4792993CB6311A7C12575430030D958", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Rolf", "lastname"=>"Skog"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED"}