.
Aktiebolagslagen
  • Associationsrätt

Aktiebolagslagen

Carl Svernlöv

En översikt

0
Aktiebolagslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrättenoch aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen ochvälståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktionsom innebär att en eller flera personer kan satsa kapital ibolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget har skapatförutsättningar både för dagens storföretag och för det stora antalmindre aktiebolag som i dag finns registrerade.För den som inte dagligen arbetar med aktiebolagslagen kan denmed sina drygt 850 paragrafer uppfattas som svåröverskådlig. Syftetmed denna bok är att tillhandahålla en kortfattad och pedagogisköversikt över aktiebolagslagen och dess innehåll.Aktiebolagslagen – en översikt vänder sig främst till praktiskt verksammaadvokater, bolagsjurister, revisorer och andra som önskar enlättillgänglig men samtidigt innehållsrik handbok i aktiebolagsrätt.Boken kan även med fördel användas som huvud- eller bredvidläsningslitteraturi juridisk och handelsrättslig utbildning.