Aktiebolagslagen
Wolters Kluwer

Aktiebolagslagen

650000

6,500 kr (exkl. moms)

Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf.

Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringa, bl.a. reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer enhetlig utformning av bestämmelserna om olika slag av värdeöverföringar från bolaget.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt minst 1 gång/år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.

Produktdetaljer: