.
Aktiebolagslagen
  • Associationsrätt

Aktiebolagslagen

Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

En kommentar. Del I-III. Lösblad Stående order på pärmar med lösblad

790500

7.905 kr (exkl. moms)

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Lagen kommenteras utförligt paragraf för paragraf.

Den nya lagen innehåller både sakliga och redaktionella ändringa, bl.a. reglerna om bolagsbildning, som utformats för att bättre överensstämma med hur bolagsbildning i praktiken går till, nya bestämmelser för samtyckes- och förköpsförbehåll, ett särskilt system för fullmaktsinsamling samt en mer enhetlig utformning av bestämmelserna om olika slag av värdeöverföringar från bolaget.

Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Kommande supplement sänds ut automatiskt minst 1 gång/år på stående order och debiteras i samband med distributionen av supplementet. Priset varierar beroende på supplementens omfång. Angivet pris avser den uppdaterade laghandboken.