.
Aktiebolagets suppleanter
  • Associationsrätt

Aktiebolagets suppleanter

Carl Svernlöv

Suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

0
Aktiebolagets suppleanter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Suppleant eller ordinarie i svenska aktiebolag - gör det någon skillnad?


Här analyseras suppleanternas kvalifikationskrav och skyldigheter, vidden av deras lojalitets- och tystnadsplikt samt under vilka förutsättningar de inträder i tjänst. En analys av var gränsen går mellan suppleanternas och ordinarie befattningshavares uppgifter leder till slutsatser om suppleanternas rättshandlingsförmåga. Vidare granskas suppleanternas skadeståndsansvar gentemot bolaget och tredje man.

Omarbetad och uppdaterad upplaga av den första monografin om suppleantinstitutet i svensk bolagsrätt.