.
Aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation
  • Associationsrätt
  • Ersättningsrätt
  • Försäkringsrätt

Aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation

Alexander R Besher

Särskilt om styrelsens och den verkställande direktörens funktion och ansvar

0
Aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Det här verket behandlar aktiebolagets och försäkringsföretagets organisation och ger en fördjupad inblick i styrelsens och den verkställande direktörens funktion och ansvar. Utöver svensk associationsrätt behandlas brittisk, irländsk, fransk, tysk, dansk, finsk och norsk associationsrätt samt hur begreppet förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan (FLT-organ) har implementerats i dessa rättsordningar. I framställningen analyseras en rad associationsrättsliga frågeställningar av vikt framför allt med avseende på styrelsen och den verkställande direktören, men även bolagsstämman.
Verket fyller en lucka i svensk rättslitteratur eftersom det har saknats en framställning som både behandlar aktiebolag och försäkringsföretag ur ett associationsrättsligt perspektiv. Den riktar sig främst till advokatbyråer, Finansinspektionen, domstolar samt till lagstiftaren, främst tjänstemännen i regeringskansliet och jurister som ingår i olika offentliga utredningar.