Aktiebolagets grundproblem
Norstedts Juridik

Aktiebolagets grundproblem

49300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

493 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Aktiebolagsrätt uppfattas ofta som ett svårt och tekniskt ämne. Framställningenär, bland annat av pedagogiska skäl, upplagd kring fyra karakteristiskaintressekonflikter (”grundproblem”). Det första tema som tasupp är förhållandet mellan aktieägare och bolagets ledning. Därefter berörsintressekonflikten mellan majoritet och minoritet, följt av aktieägareoch borgenär. Den sista intressekonflikt som behandlas är den mellan debefintliga aktieägarna och nytillkommande aktieägare. Här berörs en radprincipiella problem i samband med kapitalanskaffning. I ett avslutandekapitel diskuteras aktiebolaget och ökade krav på socialt ansvarstagande(CSR).
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Aktiebolagsrätt uppfattas ofta som ett svårt och tekniskt ämne. Framställningenär, bland annat av pedagogiska skäl, upplagd kring fyra karakteristiskaintressekonflikter (”grundproblem”). Det första tema som tasupp är förhållandet mellan aktieägare och bolagets ledning. Därefter berörsintressekonflikten mellan majoritet och minoritet, följt av aktieägareoch borgenär. Den sista intressekonflikt som behandlas är den mellan debefintliga aktieägarna och nytillkommande aktieägare. Här berörs en radprincipiella problem i samband med kapitalanskaffning. I ett avslutandekapitel diskuteras aktiebolaget och ökade krav på socialt ansvarstagande(CSR).
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: