.
Aktiebolagets grundproblem
  • Associationsrätt

Aktiebolagets grundproblem

Clas Bergström, Per Samuelsson
Produkt-id: 5803440373926
ID: C24A54C166E8D1DF852583220050760C

572 kr (exkl. moms)

Aktiebolagets grundproblem

Aktiebolagets grundproblem

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”). Framställningen fördjupas med hjälp av ekonomisk analys. Genom att kombinera ekonomi med rättsvetenskap kan aktiebolaget sättas in i ett större sammanhang. Ambitionen är att detta ska underlätta tolkning och tillämpning av aktiebolagsrättsliga normer, men också ge en fördjupad kunskap om aktiebolaget som institution.

Boken är upplagd på följande sätt. Efter en översikt av de olika intressekonflikterna beskrivs hur aktiebolaget bildas följt av en genomgång av associationsformens utmärkande egenskaper. Därefter behandlas ingående den klassiska intressekonflikt som uppkommer mellan aktieägare och bolagets ledning. Därpå berörs förhållandet mellan aktieägare och kontrollägare, följt av sådana intressekonflikter som kan uppkomma i samband med nyemissioner. Den sista intressekonflikt som behandlas är den mellan aktieägare och bolagets kreditgivare. Därefter redogör vi för det aktiebolagsrättsligt skadestånds- respektive straffansvaret. I ett avslutande kapitel diskuteras de krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling som allt oftare riktas mot i synnerhet stora aktiebolag.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139209171.png", "type"=>"print", "product_id"=>"C24A54C166E8D1DF852583220050760C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"C24A54C166E8D1DF852583220050760C", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F450047BECC6", "subject_areas"=>["Associationsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0989", "id"=>"731CC8340614738EC125753E0057578C", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Clas", "lastname"=>"Bergström"}, {"contact_id"=>"1690", "id"=>"D999F9982E2AF302C125753E00566ABD", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Per", "lastname"=>"Samuelsson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"231", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"6", "priceresellers"=>"401", "size"=>"316", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-01-12", "publicerat_timestamp"=>1610409600, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}