.
Aktieägaravtal i praktiken
  • Associationsrätt

Aktieägaravtal i praktiken

Christina Ramberg
0
Aktieägaravtal i praktiken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande– olika typer av inlösen- och värderingsklausuler– tolkning av aktieägaravtal– avtalstid och uppsägning– påföljder vid brott mot aktieägaravtal– oskäliga villkor i aktieägaravtal– problemen med flerpartsprocesser– anställda som parter i aktieägaravtal.