Aktieägaravtal i praktiken
Norstedts Juridik

Aktieägaravtal i praktiken

41600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

416 kr (exkl. moms)

Författare:
Christina Ramberg
Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande
– olika typer av inlösen- och värderingsklausuler
– tolkning av aktieägaravtal
– avtalstid och uppsägning
– påföljder vid brott mot aktieägaravtal
– oskäliga villkor i aktieägaravtal
– problemen med flerpartsprocesser
– anställda som parter i aktieägaravtal.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 202
  • Utgiven: 2011
  • ISBN: 978-913920597-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Christina Ramberg
Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande
– olika typer av inlösen- och värderingsklausuler
– tolkning av aktieägaravtal
– avtalstid och uppsägning
– påföljder vid brott mot aktieägaravtal
– oskäliga villkor i aktieägaravtal
– problemen med flerpartsprocesser
– anställda som parter i aktieägaravtal.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Förmögenhetsrätt
  • Publicerad: 2009-08-01
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913920597-5