Äktenskapsförord
Norstedts Juridik

Äktenskapsförord

41900

419 kr (exkl. moms)

Äktenskapsförord tillhör de viktagste avtalen inom familjerätten. Denna bok är ett standardverk, skriven för advokater och andra jurister med uppdrag inom familjerättens område och ger läsaren en bred presentation av ämnet.

I de olika kapitlen behandlas formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra avtalsrättsliga spörsmål. Vissa jämförelser görs mellan äktenskapsbalken och den tidigare giftermålsbalken, liksom med lagstiftning i övriga Norden.

I denna omarbetade upplaga tas upp nya frågeställningar och beaktas flera tillkommande problem, som är förknippade med äktenskapsförord.

En utförlig litteratur- och rättsfallsförteckning samt ett sakregister avslutar boken.

Örjan Teleman är verksam vid Amber advokater i Halmstad. Han arbetar främst med den ekonomiska familjerätten. Han håller kurser för advokater och andra jurister och har även föreläst vid olika universitet. Han har även skrivit Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 123
  • Utgiven: 2006
  • ISBN: 978-913900943-6
  • Ämnen: Sociala frågor