.
Äktenskapsförord
  • Familjerätt

Äktenskapsförord

Örjan Teleman
0
Äktenskapsförord
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Äktenskapsförord är en av de viktigaste företeelserna inom familjerätten. Här görs en bred presentation av ämnet. I olika kapitel diskuteras formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra avtalsrättsliga spörsmål. Jämförelser görs bl.a. med lagstiftningen i övriga Norden. En utförlig litteratur- och rättsfallsförteckning och ett sakregister avslutar framställningen som även innehåller flera exempel på hur äktenskapsförord kan formuleras. Allt för att förse den praktiskt verksamme juristen med ett aktuellt och nyttigt arbetsredskap.