.
Äktenskapsförord
  • Familjerätt

Äktenskapsförord

Örjan Teleman
Planerad utgivning under augusti 2024.
30200

302 kr (exkl. moms)

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Äktenskapsförord tillhör de viktigaste avtalen inom familjerätten. Denna bok ger läsaren en bred presentation av ämnet. I de olika kapitlen behandlas formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra avtalsrättsliga spörsmål. Vissa jämförelser görs mellan äktenskapsbalken och den tidigare giftermålsbalken, liksom med relevanta rättsregler i övriga Norden.

I denna omarbetade upplaga tas upp nya frågeställningar och beaktas flera tillkommande rättsfall samt analyser i litteraturen av betydelse för de avtalsrättsliga problem, som är förknippade med äktenskapsförord. Några exempel på förord, en utförlig litteratur- och rättsfallsförteckning samt ett sakregister avslutar boken.

Äktenskapsförord är ett standardverk, skriven för advokater och andra jurister inom rättsväsendet med uppdrag inom familjerättens område.