Äktenskapsbalken
Norstedts Juridik

Äktenskapsbalken

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Lars Tottie, Örjan Teleman
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Digital utgåva: