.
Äktenskapsbalken
  • Familjerätt

Äktenskapsbalken

Örjan Teleman, Lars Tottie

En kommentar

Planerad utgivning under juni 2023.
164300

1.643 kr (exkl. moms)

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.