.
Äktenskapsbalken
  • Familjerätt

Äktenskapsbalken

Örjan Teleman, Lars Tottie

En kommentar

172900

1.729 kr (exkl. moms)

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.