.
Äktenskapsbalken
  • Familjerätt

Äktenskapsbalken

Lars Tottie, Örjan Teleman

En kommentar

172400

1.724 kr (exkl. moms)

Äktenskapsbalken

Äktenskapsbalken

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Den nya upplagan är upplagd som tidigare versioner, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. -- Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.