Äktenskapsbalken
Norstedts Juridik

Äktenskapsbalken

En kommentar

157100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,571 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars Tottie , Örjan Teleman
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lars Tottie , Örjan Teleman
En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Målgrupp
Studerande, Juridiska, Övrigt
Digital upplaga: