Äktenskapsbalken
Norstedts Juridik

Äktenskapsbalken

175100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,751 kr

Författare:
Örjan Teleman , Lars Tottie

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Örjan Teleman , Lars Tottie
Under de 20 år som har förflutit sedan den första upplagan av kommentaren till äktenskapsbalken gavs ut har det tillkommit många lagändringar samt en mångfald prejudikat från HD och hovrätterna. Mycket har också skrivits om de nya reglerna i böcker och tidskrifter. Mot denna bakgrund har behovet av en uppdaterad upplaga av äktenskapsbalkskommentaren vuxit. Den nya upplagan är upplagd som den gamla, dvs. den följer balken paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. -- Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar.
Målgrupp
Studerande, Övrigt, Juridiska
Digital upplaga: