Agenda 21
Miljö- och naturresursdepartementet

Agenda 21

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Sammanfattning av besluten från FN-konferensen om miljö och utveckling, UNCED, i Rio 1992.

Gratis. Beställs från Regeringskansliet
Digital utgåva: