Agenda 21
Miljö- och naturresursdepartementet

Agenda 21

- en sammanfattning.

0

0 kr (exkl. moms)

Sammanfattning av besluten från FN-konferensen om miljö och utveckling, UNCED, i Rio 1992.
Tryckt upplaga: