.
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13

Betänkande från Agenda 2030-delegationen (Fi 2016:01)

18400

184 kr (exkl. moms)

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 242
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824909-3
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan. I betänkandet föreslås bland annat att:
 • riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut och en bred politisk förankring av Agenda 2030,
 • regeringen från och med budgetpropositionen för 2022, ger en nulägesanalys och en samlad redovisning av arbetet med Agenda 2030, 
 • regeringen tillsätter en kommitté som fram till år 2030 kontinuerligt ska ta fram förslag till åtgärder, följa upp och utvärdera genomförandet av Agenda 2030 så att arbetet för att nå agendans mål drivs framåt,
 • regeringen ingår ett handslag med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för det fortsatta genomförandet av Agenda 2030 på lokal och regional nivå.

Särskild utredare: Ingrid Petersson
Se längre ned för länkar till de direktiv som utredningen arbetat utifrån.