Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13
Finansdepartementet

Agenda 2030 och Sverige: världens utmaning - världens möjlighet. SOU 2019:13

18400

184 kr (exkl. moms)

OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.Utkommer i februari.
Se längre ned för länkar till de direktiv som utredningen arbetat utifrån.