ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019, inklusive ändringar och tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019, inklusive ändringar och tillägg

80600

806 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Börjar levereras v. 1, 2019.
Obs! Publikationen ingår inte i prenumerationen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS.Revideras vartannat år. För RID-S 2019, se nedan.
Produktdetaljer: