.
Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Brå rapport 2015:15

Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Brå rapport 2015:15

Del 1. Tillstånd att bedriva verksamhet.

19300

193 kr (exkl. moms)

Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Brå rapport 2015:15

Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Brå rapport 2015:15

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

För att förebygga att företag utnyttjas för brottsliga syften ställs inom vissa branscher krav på myndighetstillstånd med vandelsprövning (kontroll av laglydnad). I flera länder uppfattas denna form av administrativa åtgärder som ett särskilt viktigt redskap mot ekonomisk och organiserad brottslighet.

I Sverige saknas strategier för att med hjälp av administrativa åtgärder motverka kriminalitet. I sället tillämpas den reglering som vuxit fram genom åren. Den fråga som ställs i rapporten är om inte tiden är mogen för att även i Sverige se administrativa åtgärder som en central fråga för att motverka ekonomisk och organiserad brottslighet. Rapporten vänder sig till personer som arbetar med strategiska frågor inom Regeringskansliet och myndigheter.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.