ADHD - etiska utmaningar
  • Hälso & sjukvard
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

ADHD - etiska utmaningar

24000

240 kr (exkl. moms)

ADHD - etiska utmaningar

ADHD - etiska utmaningar

Om publikationen

Vad innebär det för den enskilde individen att få en ADHD-diagnos? Kan det få både positiva och negativa konsekvenser?

Vad innebär den stora ökningen av ADHD-diagnoser för samhället? Och för synen på sjukdom och normalitet?ADHD är en omdiskuterad diagnos som betraktats från olika perspektiv; det medicinska respektive psykologiska och sociala aspekter.

Trots att personer med ADHD i dag har bättre möjligheter att få stöd och hjälp för sina svårigheter finns det fortfarande brister och problem i flera avseenden, inte minst utifrån etiska aspekter - t.ex. föreställningar om "normala" beteenden och frågan om var gränsen mellan sjukt och friskt går.

I rapporten belyses etiska frågor kring diagnosen ADHD på både individ- och samhällsnivå. Målet är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska frågorna.Statens medicinsk-etiska råd sorterar under Socialdepartementet.
Köp rapporten - så kan du ta del av hela analysen!