AB 04
Norstedts Juridik

AB 04

En kommentar

102300

1,023 kr (exkl. moms)

Författare:
Per Samuelsson
Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte.

Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och högskolor.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 570
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911267-9