.
AB 04

AB 04

En kommentar

105200

1,052 kr (exkl. moms)

AB 04

AB 04

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 604
  • Utgiven: 2020
  • ISBN: 9789139116547
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Per Samuelsson

Om boken

Denna den andra upplagan har genomgått omfattande omarbetaningar. Verket är en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte.
Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och högskolor.
Den första upplagan gavs ut 2017. Andra upplagan är väsentligt omarbetadoch i vissa hänseenden utvidgad.