3:12 Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups.
Finansdepartementet

3:12 Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups.

24000

240 kr

Den tudelade inkomstbeskattning som infördes med skattereformen 1991 innebär att inkomster från kapital och arbete beskattas olika. Samtidigt skapades de s.k. 3:12-reglerna för att hindra småföretagare att omvandla högt beskattade arbetsinkomster till kapitalinkomster med relativt låg skatt. Reglerna blev mycket omdiskuterade och 2006 mjukades de upp så att en större del av inkomsten kunde beskattas som kapitalinkomst.Förändringarna förväntades stimulera entreprenörskap och tillväxt. Under perioden 2008 till 2011 gjordes fler regeländringar för att ytterligare främja småföretagandet. I rapporten studeras de potentiellt positiva effekterna av 3:12-reformen. Docent Annette Alstadsæter, professor Martin Jacob och fil. dr Altin Vejsiu använder detaljerad statistik och analyserar hur de ändrade reglerna påverkat företagande. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:
  • har reformen skapat nya aktiva företag?
  • har investeringsviljan påverkats?
  • i vilken utsträckning har nya jobb skapats?
Produktdetaljer: