2019 års redogörelse för företag med statligt ägande 2019. Skr. 2018/19:140
Näringsdepartementet

2019 års redogörelse för företag med statligt ägande 2019. Skr. 2018/19:140

16000

160 kr (exkl. moms)

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2018/19. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.
Tryckt upplaga: