2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Skr. 2018/19:17
Justitiedepartementet

2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Skr. 2018/19:17

8500

85 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2018, och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.

Regeringen har under den aktuella perioden fattat två beslut med stöd av lagen. Ett av besluten innebar avslag på ett överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. Genom det andra beslutet inhiberades ett tidigare meddelat beslut om utvisning och samtidigt beslutades om anmälningsplikt.
Tryckt upplaga: