2018 års redogörelse för företag med statligt ägande 2018. Skr. 2017/18:140
Näringsdepartementet

2018 års redogörelse för företag med statligt ägande 2018. Skr. 2017/18:140

14400

144 kr (exkl. moms)

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2017/18. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.
Tryckt upplaga: