2018 års ekonomiska vårproposition. Prop. 2017/18:100
Finansdepartementet

2018 års ekonomiska vårproposition. Prop. 2017/18:100

28100

281 kr (exkl. moms)

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringens sista budget innan valet i september.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en uppföljning av sysselsättningspolitiken, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 315
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:100
  • ISBN/Best.nr: PROP1718100
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Energi & Miljö, Försvar & Säkerhet, Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT, Kultur, Lantbruk & Livsmedel, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor, Språk, Staffrätt & Rättsväsen, Trafik & Transp...