2018 års donationsutredning, tilläggsdirektiv
Socialdepartementet

2018 års donationsutredning, tilläggsdirektiv

(S 2018:04)

9300

93 kr (exkl. moms)

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: