2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll.Skr. 2017/18:57
Justitiedepartementet

2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll.Skr. 2017/18:57

7600

76 kr (exkl. moms)

Redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2017 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.Regeringen har under den aktuella perioden fattat fyra beslut med stöd av lagen. Två av besluten innebar avslag på överklagande av Migrationsverkets beslut i fråga om utvisning. De två övriga besluten innebar inhibition av ett tidigare meddelat beslut om utvisning respektive avslag på begäran om upphävande av anmälningsplikt.