2017 års redogörelse för företag med statligt ägande 2017. Skr. 2016/17:140
Näringsdepartementet

2017 års redogörelse för företag med statligt ägande 2017. Skr. 2016/17:140

14400

144 kr (exkl. moms)

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2016/17. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.