2015 års skolkommission, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

2015 års skolkommission, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd utredningstid för delar av uppdraget.
Produktdetaljer: