2015 års redogörelse för företag med statligt ägande. Skr. 2014/15:140
Näringsdepartementet

2015 års redogörelse för företag med statligt ägande. Skr. 2014/15:140

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringens redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2014/15.
Tryckt upplaga: