2015 års ekonomiska vårproposition. Prop. 2014/15:100
Finansdepartementet

2015 års ekonomiska vårproposition. Prop. 2014/15:100

28100

281 kr (exkl. moms)

Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken samt budgetpolitiken.