2015 års betaltjänstutredning, tilläggsdirektiv
Finansdepartementet

2015 års betaltjänstutredning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.