2014 års vårdnadsutredning, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

2014 års vårdnadsutredning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.