2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Skr. 2014/15:46
Justitiedepartementet

2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Skr. 2014/15:46

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen redogör för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll under tiden från och med den 1 juli 2013 till och med den 30 juni 2014 och för utvecklingen av den internationella terrorismen under samma period.Regeringen har under den aktuella perioden fattat två beslut med stöd av lagen. Besluten innebar avslag på överklagande av beslut om utvisning.