2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete. Prop. 2016/17:93
Arbetsmarknadsdepartementet

2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete. Prop. 2016/17:93

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att riksdagen godkänner protokollet till 1930 års konvention om tvångsarbete som antogs av Internationella arbetskonferensen 2014.Riksdagen informeras samtidigt om den av arbetskonferensenvid samma tillfälle antagna rekommendationen i samma ämne.
Tryckt upplaga: