2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete. Prop. 2016/17:93
Arbetsmarknadsdepartementet

2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete. Prop. 2016/17:93

7600

76 kr

Föreslår att riksdagen godkänner protokollet till 1930 års konvention om tvångsarbete som antogs av Internationella arbetskonferensen 2014.Riksdagen informeras samtidigt om den av arbetskonferensenvid samma tillfälle antagna rekommendationen i samma ämne.
Produktdetaljer: