2014-års människohandelsutredning, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

2014-års människohandelsutredning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.