2014 års människohandelsutredning, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

2014 års människohandelsutredning, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: